Beskid Śląski

Beskid Śląski to najbardziej wysunięte na zachód pasmo górskie, polskiej części Karpat Zachodnich.
Całość Beskidu Śląskiego leży w 3 państwach: Polsce, Czechach i Słowacji. Granica państw przebiega przez część zachodnią.

Od północy Beskid Śląski graniczy z Pogórzem Śląskim, od północnego-wschodu z Beskidem Małym, od wschodu z Kotliną Żywiecką, od południowego wschodu z Beskidem Żywieckim i Pasmami Pewelsko-Krzeszowskimi.

Exit mobile version