Home Gdzie w góry i na szlak? Regiony podgórskie

Regiony podgórskie

Regiony podgórskie, to regiony skupione wokół gór.

To miasta, wsie i tereny o szczególnych walorach turystycznych, kulturalnych i krajobrazowych. Miejsca, które opowiadają historie i nawiązują do gór, jego mieszkańców i góralskiej kultury.

Exit mobile version