Beskid Mały

Beskid Mały, to pasmo górskie w Polsce południowej, w łuku Karpat Zachodnich.

Najwyższy szczyt: Czupel 903m.n.p.m.

Beskid Mały sąsiaduje z Beskidem Śląskim oraz Bramą Wilkowicką na zachodzie. Na południu i południowym-wschodzie, z Beskidem Żywieckim i Pasmem Pewelsko_Krzeszowskim. Charakterystycznym punktem jest przełom rzeki Soły, biegnący pomiędzy grupami wzniesień i tworzący 3 jeziora: Jezioro Żywieckie, Jezioro Międzybrodzkie i Jezioro Czanieckie.

Popularną górą w tym paśmie górskim, jest Góra Żar ze elektrownią szczytowo-pompową i zbiornikiem wodnym tej elektrowni.
Przez Beskid Mały biegnie Mały Szlak Beskidzki.

Exit mobile version